.
.
.
.

Πηγή: ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΚΕΣ
ΑΣΥΝΕΠΕΙΕΣ-- ΑΝΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ --ΑΣΥΜΦΩΝΙΕΣ--ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ


Αυτός ο κατάλογος έχει σκοπό να εντοπίσει πιθανά προβλήματα στην εβραϊκή Βίβλο, ιδιαίτερα προβλήματα, που πράγματι απορρέουν μετά από μια φονταμενταλιστική ή κυριολεκτική ερμηνεία.
Μερικές από τις επιλογές μπορούν να εξαλειφτούν με ορισμένες ερμηνείες του άμβωνα παρ' όλα αυτά, σχεδόν όλα τα προβλήματα μπορούν να αναλυθούν με κατάλληλη ορθολογική εξήγηση.
Επαφίεται στην κρίση του αναγνώστη να εξετάσει αυτήν τη δυνατότητα και να αποφασίσει αν πραγματικά βγάζει νόημα ή είναι σκόπιμο να το κάνει αυτό. Για να βοηθηθούν οι αναγνώστες σ' αυτό το έργο, ο κατάλογος αυτός έχει ως στόχο την παρουσίαση παραδειγμάτων όπου μπορεί να υπάρχουν προβλήματα, δοθέντων ορισμένων επιτρεπομένων (όχι πάντα υποχρεωτικών) παραδοχών.
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, πάντως, ότι ένας τέλειος και παντοδύναμος Γιαχβέ θα μπορούσε, θα έπρεπε, και πιθανόν θα μεριμνούσε ώστε τέτοια προβλήματα να μην υπάρχουν σ' ένα βιβλίο το οποίο αυτός ο ίδιος είχε εμπνεύσει.

(ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Ζητώ συγγνώμη από τους φίλους αν τυχόν παρέλειψα τυχόν άλλες αντιφάσεις, αλλά, βλέπετε, χωρίς τη βοήθεια του εβραϊκού αγίου (!) πνεύματος, η πολλάκις συγκριτική ανάγνωση και μελέτη 1459 σελίδων της Π.Δ. και 423 της Κ.Δ. για τη συγγραφή 40 μόλις σελίδων,προκαλεί, εκτός από την τάση προς έμετον, πονοκέφαλον, αποστροφή και τάσιν προς αυτοκτονίαν. Τα κατάφερα, όμως. Άμοχθος ουδείς (κανένας χωρίς βάσανα) όπως θα έλεγε και ο Σοφοκλής.)

ΓΕΝΕΣΙΣ 1:3-5 Την πρώτη μέρα, ο Γιαχβέ δημιούργησε το φως, μετά χώρισε το φως από το σκοτάδι.
ΓΕΝΕΣΙΣ 1:14-19 Ο ήλιος (που χωρίζει την ημέρα από τη νύχτα και) δεν είχε δημιουργηθεί παρά την τέταρτη ημέρα.

ΓΕΝΕΣΙΣ 1:11-12, 26-27 Τα δέντρα δημιουργήθηκαν πριν δημιουργηθεί ο άνθρωπος.
ΓΕΝΕΣΙΣ 2:4-9 Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε πριν δημιουργηθούν τα δέντρα .

ΓΕΝΕΣΙΣ 1:20-21, 26-27 Τα πτηνά δημιουργήθηκαν πριν δημιουργηθεί ο άνθρωπος.
ΓΕΝΕΣΙΣ 2:7, 19 Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε πριν δημιουργηθούν τα πτηνά.

ΓΕΝΕΣΙΣ 1:24-27 Τα ζώα δημιουργήθηκαν πριν δημιουργηθεί ο άνθρωπος.
ΓΕΝΕΣΙΣ 2:7, 19 Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε πριν δημιουργηθούν τα ζώα.

ΓΕΝΕΣΙΣ 1:26-27 Ο άνθρωπος και η γυναίκα δημιουργήθηκαν ταυτόχρονα.
ΓΕΝΕΣΙΣ 2:7, 21-22 Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε πρώτος, η γυναίκα κάποια στιγμή αργότερα.

ΓΕΝΕΣΙΣ 1:28 Ο Γιαχβέ ενθαρρύνει την αναπαραγωγή των ανθρώπων.
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ 12:1-8 Ο Γιαχβέ απαιτεί ιεροτελεστίες καθαρισμού μετά τον τοκετό πράγμα που κάνει, στην πραγματικότητα, τον τοκετό αμαρτία. (Σημείωση: Η περίοδος για τον καθαρισμό μετά τη γέννηση ενός κοριτσιού είναι διπλάσια απ' αυτήν για ένα αγόρι.)

ΓΕΝΕΣΙΣ 1:31 Ο Γιαχβέ ήταν ικανοποιημένος με την δημιουργία του.
ΓΕΝΕΣΙΣ 6:5-6 Ο Γιαχβέ δεν ήταν ικανοποιημένος με την δημιουργία του.
(Σημείωση: Ότι ο Γιαχβέ δυσαρεστήθηκε είναι ασυμβίβαστο με την έννοια της παντογνωσίας.)

ΓΕΝΕΣΙΣ 2:4, 4:26, 12:8, 22:14-16, 26:25 Ο Γιαχβέ ήταν ήδη γνωστός ως "ο Κύριος" (Γιαχβέ ή Ιεχωβά) πολύ νωρίτερα από την εποχή του Μωυσή.
ΕΞΟΔΟΣ 6:2-3 Ο Γιαχβέ για πρώτη φορά είναι γνωστός ως "ο Κύριος" (Γιαχβέ ή Ιεχωβά) την εποχή της αιγυπτιακής δουλείας, κατά τη διάρκεια της ζωής του Μωυσή.

ΓΕΝΕΣΙΣ 2:17 Ο Αδάμ θα πέθαινε την ίδια ημέρα που θα έτρωγε τον απαγορευμένο καρπό.
ΓΕΝΕΣΙΣ 5:5 Ο Αδάμ έζησε 930 χρόνια.

ΓΕΝΕΣΙΣ 2:15-17, 3:4-6 Είναι λάθος να γνωρίζουμε το καλό από το κακό.
ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:13-14 Είναι ανώριμο να μην είμαστε σε θέση να λέμε το καλό από το κακό.

ΓΕΝΕΣΙΣ 4:4-5 Ο Γιαχβέ προτιμά την προσφορά του Άβελ και δεν αποδέχεται αυτήν του Κάιν.
ΧΡΟΝΙΚΩΝ Β! 19:7, ΡΩΜ. 2:11 Ο Γιαχβέ δεν κάνει διακρίσεις. Μεταχειρίζεται όλους το ίδιο.

ΓΕΝΕΣΙΣ 4:9 Ο Γιαχβέ ρωτάει τον Κάιν, που είναι ο αδελφός του ο Άβελ.
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 15:3, ΙΕΡΕΜΙΑΣ 23:24-25, 4:13 Ο Γιαχβέ είναι παντού. Βλέπει τα πάντα. Τίποτα δεν κρύβεται από το βλέμμα του.

ΓΕΝΕΣΙΣ 4:15, ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 32:4, ΗΣΑΙΑΣ 34:8 Ο Γιαχβέ είναι ένας εκδικητικός θεός.
ΕΞΟΔΟΣ 15:3, ΗΣΑΙΑΣ 42:13, ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12:29 Ο Γιαχβέ είναι πολεμιστής. Ο Γιαχβέ είναι μια φωτιά που καίει.
ΕΞΟΔΟΣ 20:5, 34:14, ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 4:24, 5:9, 6:15, 29:20, 32:21 Ο Γιαχβέ είναι ένας ζηλιάρης θεός.
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ 26:7-8, ΑΡΙΘΜΟΙ 31:17-18, ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 20:16-17, ΙΗΣΟΥΣ ΝΑΥΗ 10:40, ΚΡΙΤΑΙ 14:19, ΙΕΖΕΚΙΗΛ. 9:5-7 Το Πνεύμα του Γιαχβέ είναι (μερικές φορές) δολοφονικό και θανατηφόρο.
ΑΡΙΘΜΟΙ 25:3-4, ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ. 6:15, 9:7-8, 29:20, 32:21, ΨΑΛΜΟΙ 7:11, 78:49, ΙΕΡΕΜΙΑΣ 4:8, 17:4, 32:30-31, ΣΟΦΟΝΙΑΣ 2:2 Ο Γιαχβέ είναι θυμωμένος. Ο θυμός του είναι ενίοτε σκληρός.
ΣΑΜΟΥΗΛ Β! 22:7-8 "Φώναξα τον Γιαχβέ ... Άκουσε τη φωνή μου ... Η γη σείστηκε και ταράχτηκε, ... γιατί ήταν θυμωμένος. Καπνός έβγαινε από τα ρουθούνια του. Φωτιά έβγαινε από το στόμα του. Πυρωμένα κάρβουνα έβγαιναν από αυτό.
ΙΕΖΕΚΙΗΛ 6:12, NAΟΥΜ 1:2, 6 Ο Γιαχβέ είναι πολύ θυμωμένος και ζηλεύει. Με φοβερό θυμό παίρνει εκδίκηση ...;τους αντιπάλους του εκδικείται. Η οργή του σαν τη λάβα ξεχύνεται, μπροστά του θρυμματίζονται οι βράχοι.
ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β! 13:11, 14, ΙΩΑΝΝΟΥ Α! 4:8, 16 Ο Θεός είναι αγάπη.
ΓΑΛΑΤΑΣ 5:22-23 Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η καλοσύνη, η αγαθότητα, η πίστη, η πραότητα, η εγκράτεια.

ΓΕΝΕΣΙΣ 4:16 Ο Κάιν έφυγε από το πρόσωπο του Γιαχβέ.
ΙΕΡΕΜΙΑΣ 23:23-24 Νομίζετε πως είμαι Γιαχβέ που βρίσκομαι κοντά σας;...δεν υπάρχει τόπος στον ουρανό ούτε στη γη που να μην είμαι εκεί.

ΓΕΝΕΣΙΣ 6:4 Υπήρχαν γίγαντες, πριν από τον κατακλυσμό.
ΓΕΝΕΣΙΣ 7:21 Κάθε ζωντανή ύπαρξη ...;πάνω στη γη χάθηκε.
ΑΡΙΘΜΟΙ 13:33 Υπήρχαν γίγαντες μετά τον κατακλυσμό.

ΓΕΝΕΣΙΣ 6:6. ΕΞΟΔΟΣ 32:14, ΑΡΙΘΜΟΙ 14:20, ΣΑΜΟΥΗΛ Α! 15:35, ΣΑΜΟΥΗΛ Β! 24:16 Ο Γιαχβέ αλλάζει γνώμη.
ΑΡΙΘΜΟΙ 23:19-20, ΣΑΜΟΥΗΛ Α! 15:29, Ο Γιαχβέ δεν αλλάζει γνώμη.

ΓΕΝΕΣΙΣ 6:19-22, 7:8-9, 7:14-16 Ένα ζευγάρι απ' όλα τα ζώα πρέπει να μπουν στην κιβωτό, και μπαίνουν.
ΓΕΝΕΣΙΣ 7:2-5 Επτά ζευγάρια από κάθε είδος πρέπει να μπουν (και μπαίνουν) στην κιβωτό.

ΓΕΝΕΣΙΣ 7:1 Ο Νώε ήταν δίκαιος.
ΙΩΒ 1:1,8, ΙΩΒ 2:3 Ο Ιώβ ήταν δίκαιος.
ΛΟΥΚΑΣ 1:6 Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ ήταν δίκαιοι.
ΙΩΑΝΝΟΥ Α! 5:16 Μερικοί άνθρωποι είναι δίκαιοι.
ΙΩΑΝΝΟΥ Α! 3:6-9 Οι χριστιανοί γίνονται δίκαιοι ( αλλιώς δεν είναι στην πραγματικότητα χριστιανοί).
ΡΩΜΑΙΟΥΣ 3:10, 3:23, ΙΩΑΝΝΟΥ Α! 1:8-10 Δεν υπάρχει δίκαιος άνθρωπος...όλοι έχουν αμαρτήσει.

ΓΕΝΕΣΙΣ 7:7 Ο Νώε και η οικογένειά του μπαίνουν στην κιβωτό.
ΓΕΝΕΣΙΣ7:13 Μπαίνουν στην κιβωτό (πάλι)

ΓΕΝΕΣΙΣ 11:7-9 Ο Γιαχβέ προκαλεί σύγχυση στη γλώσσα των ανθρώπων.
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 6:16-19 Ο Γιαχβέ μισεί εκείνον που σπέρνει διχόνοιες.

ΓΕΝΕΣΙΣ 11:9 Ο Γιαχβέ προκάλεσε σύγχυση στη γλώσσα των ανθρώπων.
ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α! 14:33 ο Παύλος λέει ότι ο Γιαχβέ δεν είναι θεός ακαταστασίας.

ΓΕΝΕΣΙΣ 11:12 Ο Αρφαξάδ ήταν ο πατέρας του Σαλάχ.
ΛΟΥΚΑΣ 3:35-36 Ο Καϊνάν ήταν ο πατέρας του Σαλάχ. Ο Αρφαξάδ ήταν ο παππούς του Σαλάχ.

ΓΕΝΕΣΙΣ 11:26 Όταν ο Θάρα ήταν 70 ετών απέκτησε τον Άβραμ.
ΓΕΝΕΣΙΣ 11:32 Ο Θάρα έζησε 205 χρόνια και πέθανε (άρα ο Άβραμ ήταν 135 ετών).
ΓΕΝΕΣΙΣ 12:4, ΠΡΑΞΕΙΣ 7:4 Ο Άβραμ ήταν 75 ετών όταν έφυγε απ' την Χαρράν. Αυτό έγινε αφού ο Θάρα πέθανε. Έτσι, ο Θάρα δεν θα μπορούσε να ήταν πάνω από 145 ετών όταν πέθανε, ή ο Άβραμ ήταν μόνο 75 ετών αφού είχε ζήσει 135 χρόνια.

ΓΕΝΕΣΙΣ 12:7, 17:1, 18:1, 26:2, 32:30, ΕΞΟΔΟΣ 3:16, 6:2-3, 24:9-11, 33:11, ΑΡΙΘΜΟΙ 12:7-8, 14 : 14, ΙΩΒ 42:5, AMΩΣ 7:7-8, 9:1 Ο Γιαχβέ φανερώνεται.
ΕΞΟΔΟΣ 33:20, ΙΩΑΝΝΗΣ 1:18, ΙΩΑΝΝΟΥ Α! 4:12 Κανείς δεν μπορεί να δει το πρόσωπο του Γιαχβέ και να μείνει ζωντανός. Κανείς δεν τον έχει δει ποτέ του.

ΓΕΝΕΣΙΣ 10:5, 20, 31 Υπήρχαν πολλές γλώσσες πριν από τον Πύργο της Βαβέλ.
ΓΕΝΕΣΙΣ11:1 Υπήρχε μόνο μία γλώσσα πριν από τον Πύργο της Βαβέλ.

ΓΕΝΕΣΙΣ 15:9, ΕΞΟΔΟΣ 20:24, 29:10-42, ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ 1:1-7, 38, ΑΡΙΘΜΟΙ 28:1-29, 40 Ο Γιαχβέ δίνει τις οδηγίες για προσφορές θυσίας.
ΙΕΡΕΜΙΑΣ 7:21-22 Ο Γιαχβέ λέει ότι δεν έκανε τέτοιο πράγμα.

ΓΕΝΕΣΙΣ 16:15, 21:1-3, ΓΑΛΑΤΑΣ 4:22 Ο Αβραάμ είχε δύο γιους, τον Ισαάκ και τον Ισμαήλ.
ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:17 Ο Αβραάμ είχε μόνο ένα γιο.

ΓΕΝΕΣΙΣ 17:1, 35:11, ΧΡΟΝΙΚΩΝ Α! 29:11-12, ΛΟΥΚΑΣ 1:37 Ο Γιαχβέ είναι παντοδύναμος. Τίποτα δεν είναι αδύνατο με (ή για) το Γιαχβέ.
ΚΡΙΤΑΙ 1:19 Αν και ο Γιαχβέ ήταν με τη φυλή Ιούδα, δεν μπόρεσαν να νικήσουν τους κατοίκους της πεδιάδας, γιατί αυτοί είχαν σιδερένιες άμαξες.

ΓΕΝΕΣΙΣ 17:7, 10-11 Η διαθήκη της περιτομής είναι διαθήκη αιώνια.
ΓΑΛΑΤΑΣ 6:15 Δεν έχει σημασία να κάνεις ή να μη κάνεις περιτομή.

ΓΕΝΕΣΙΣ 17:8 Ο Γιαχβέ υπόσχεται στον Άβραμ τη γη της Χαναάν ως "διαθήκη αιώνια."
ΓΕΝΕΣΙΣ 25:8, ΠΡΑΞΕΙΣ 7:2-5, 11:13 Ο Αβραάμ πέθανε με ανεκπλήρωτες υποσχέσεις.

ΓΕΝΕΣΙΣ 17:15-16, 20:11-12, 22:17 Ο Αβραάμ και η ετεροθαλής αδελφή του, η Σάρα, παντρεύονται και λαμβάνουν τις ευλογίες του Γιαχβέ.
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ 20:17, ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 27:20-23 Η αιμομιξία είναι λάθος.

ΓΕΝ 18:20-21 Ο Γιαχβέ αποφασίζει να "κατέβει" για να δει τι συμβαίνει.
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 15:3, ΙΕΡΕΜΙΑΣ 16:17, 23:24-25, ΕΒΡΑΙΟΥΣ 4:13 Ο Θεός είναι παντού. Βλέπει τα πάντα. Τίποτα δεν κρύβεται από το βλέμμα του.

ΓΕΝΕΣΙΣ 19:30-38 Ενόσω είναι μεθυσμένος, οι δύο κόρες του Λωτ "συνευρίσκονται μαζί του," μένουν έγκυες, και γεννούν τους απογόνους του.
ΠΕΤΡΟΥ Β! 2:7 Ο Λωτ ήταν "δίκαιος".

ΓΕΝΕΣΙΣ 22:1-12, ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 8:2 Ο Γιαχβέ δοκιμάζει τον Αβραάμ και τον Μωυσή.
ΚΡΙΤΑΙ 2:22 Ο ίδιος ο Γιαχβέ λέει ότι δοκιμάζει.
ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α! 10:13 Ο Παύλος λέει ότι ο Γιαχβέ ελέγχει την έκταση των πειρασμών μας.
ΙΑΚΩΒΟΥ 1:13 Ο Γιαχβέ δεν βάζει σε πειρασμό κανέναν.

ΓΕΝΕΣΙΣ 27:28 "Ο Γιαχβέ να σου δώσει ... άφθονο στάρι και κρασί."
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 7:13 Αν ακολουθήσετε τις εντολές, ο Γιαχβέ θα ευλογήσει τους καρπούς της γης ...; το κρασί σας.
ΨΑΛΜΟΙ 104:15 Ο Γιαχβέ δίνει κρασί για ευθυμία.
ΙΕΡΕΜΙΑΣ 13:12 "... κάθε στάμνα, μπορεί να γεμίσει με κρασί."
ΙΩΑΝΝΗΣ 2:1-11 Σύμφωνα με το κατά Ιωάννη, το πρώτο θαύμα του Ιησού ήταν να μετατρέψει το νερό σε κρασί.
ΡΩΜΑΙΟΥΣ 14:21 Είναι καλό να απέχουμε από την πόση κρασιού.

ΓΕΝΕΣΙΣ 35:10 Ο Γιαχβέ λέει στον Ιακώβ ότι δεν θα ονομάζεται πλέον Ιακώβ . Το όνομά του θα είναι Ισραήλ.
ΓΕΝΕΣΙΣ 46:2 Σε μεταγενέστερο χρόνο, ο Γιαχβέ ο ίδιος χρησιμοποιεί το όνομα Ιακώβ.

ΓΕΝΕΣΙΣ 36:11 Οι γιοι του Ελιφάζ ήταν ο Θαιμάν, ο Ωμάρ, ο Σεφώ, ο Γαετάμ και ο Κενάζ.
ΓΕΝΕΣΙΣ 36:15-16 Θαιμάν, Ωμάρ, Σεφώ, Κενάζ, Κορέ, Γαετάμ, Αμαλήκ.
ΧΡΟΝΙΚΩΝ Α! 1:35-36 Θαιμάν, Ωμάρ, Σεφώ, Γαετάμ, Κενάζ, Τιμνά, Αμαλήκ.

ΓΕΝΕΣΙΣ 49:2-28 Οι πατέρες των δώδεκα φυλών του Ισραήλ είναι: Ρουβήν, Συμεών, Λευί, Ιούδας, Ζαβουλών, Ισσάχαρ, Δαν, Γαδ, Ασήρ, Νεφθαλί, Ιωσήφ, και Βενιαμίν.
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 7:4-8 (Αφαιρεί τη φυλή Δαν, αλλά προσθέτει τη φυλή Μανασσή.)

ΓΕΝΕΣΙΣ 50:13 Ο Ιακώβ θάφτηκε σε μια σπηλιά στο Μαχπελά που την είχε αγοράσει ο Αβραάμ από τον Εφρών το Χετταίο.
ΠΡΑΞΕΙΣ 7:15-16 Τα οστά του μεταφέρθηκαν στη Συχέμ όπου και θάφτηκαν στο μνήμα που είχε αγοράσει ο Αβραάμ από τα παιδιά του Εμμόρ του Συχεμίτη.

ΕΞΟΔΟΣ 3:1 Ο Ιοθόρ ήταν ο πεθερός του Μωυσή.
ΑΡΙΘΜΟΙ 10:29, Ο Χοβάβ ήταν ο πεθερός του Μωυσή.

ΕΞΟΔΟΣ 3:20-22, ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 20:13-17 Ο Γιαχβέ παραγγέλλει στους Ισραηλίτες να ληστέψουν τους Αιγύπτιους.
ΕΞΟΔΟΣ 20:15, 17, ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ 19:13 Ο Γιαχβέ απαγορεύει την κλοπή, την εξαπάτηση, την εκμετάλλευση.

ΕΞΟΔΟΣ 4:11 Ο Γιαχβέ αποφασίζει ποιος θα είναι χαζός, κωφός, τυφλός, κλπ.
ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β! 13:11, 14, ΙΩΑΝΝΟΥ Α! 4:8, 16 Ο Γιαχβέ είναι ο Γιαχβέ της αγάπης και της ειρήνης.

ΕΞΟΔΟΣ 9:3-6 Ο Γιαχβέ θανατώνει όλα τα ζώα (συμπεριλαμβανομένων των αλόγων), που ανήκουν στους Αιγύπτιους.
ΕΞΟΔΟΣ 9:9-11 Προξένησε εξανθήματα και πληγές στους ανθρώπους και τα ζώα..
ΕΞΟΔΟΣ 12:12, 29 Όλα τα πρωτογέννητα των ζώων των Αιγυπτίων θανατώνονται.
ΕΞΟΔΟΣ 14:9 Αφού όλα τα ζώα των Αιγυπτίων θανατώνονται, και μετά βγάζουν πληγές και εξανθήματα και στη συνέχεια τα πρωτογέννητα των ζώων θανατώνονται, οι Αιγύπτιοι καταδιώκουν τον Μωυσή έφιπποι.

ΕΞΟΔΟΣ 12:13 Οι Ισραηλίτες πρέπει να βάλουν σημάδι στα σπίτια τους με αίμα, προκειμένου να δει ο Γιαχβέ τα σπίτια που μένουν και να τα "προσπεράσει".
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 15:3, 16:17 ΙΕΡΕΜΙΑΣ 23:24-25, ΕΒΡΑΙΟΥΣ 4:13 Τα μάτια του Γιαχβέ είναι παντού. Βλέπει τα πάντα. Τίποτα δεν κρύβεται από τον Γιαχβέ.

ΕΞΟΔΟΣ 12:37, ΑΡΙΘΜΟΙ 1:45-46 Ο αριθμός των ανδρών στρατεύσιμης ηλικίας που παίρνουν μέρος στην Έξοδο δίδεται ως κάτι περισσότερο από 600.000. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις γυναίκες, τα παιδιά και τους ηλικιωμένους θα μπορούσε πιθανότατα να σημαίνει ότι συνολικά περίπου 2.000.000 Ισραηλίτες εγκατέλειψαν την Αίγυπτο.
ΒΑΣΙΛΕΩΝ. Α! 20:15 Όλοι οι Ισραηλίτες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, αριθμούνται μόνον 7.000 αργότερα.

ΕΞΟΔΟΣ 15:3, 17:16, ΑΡΙΘΜΟΙ 25:4, 32:14, 42:13 Είναι πολεμιστής ο Γιαχβέ. είναι άνθρωπος του πολέμου, άγριος και θυμωμένος.
ΡΩΜΑΙΟΥΣ 15:33, ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β!13:11, 14, ΙΩΑΝΝΟΥ Α! 4:8, 16 Ο Γιαχβέ είναι Γιαχβέ αγάπης και ειρήνης.

ΕΞΟΔΟΣ 20:1-17 Ο Γιαχβέ έδωσε το νόμο απευθείας στο Μωυσή (χωρίς τη μεσολάβηση ενδιάμεσου).
ΓΑΛΑΤΑΣ 3:19 Ο νόμος δόθηκε με τη μεσολάβηση αγγέλων με το χέρι ενός μεσίτη.

ΕΞΟΔΟΣ 20:4 Ο Γιαχβέ απαγορεύει την κατασκευή ειδώλων
ΕΞΟΔΟΣ 25:18 Ο Γιαχβέ απολαμβάνει την κατασκευή των δύο χερουβίμ.

ΕΞΟΔΟΣ 20:5, 34:7, ΑΡΙΘΜΟΙ 14:18, ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 5:9, ΗΣΑΙΑΣ 14:21-22 Ο Γιαχβέ για την αμαρτία των πατέρων τιμωρεί τα παιδιά ακόμη κι ως την τρίτη και τέταρτη γενιά.
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 24:16, ΙΕΖΕΚΙΗΛ 18:19-20 Δεν πρέπει να τιμωρούνται με θάνατο ...;ούτε τα παιδιά για τις αμαρτίες των γονέων τους.

ΕΞΟΔΟΣ 20:8-11, 31:15-17, 35:1-3 Ο Γιαχβέ λέει ότι δεν πρέπει να δουλεύει κανείς το Σάββατο. Η εντολή του είναι μόνιμη, και ο θάνατος είναι η τιμωρία για τους παραβάτες.
ΜΑΡΚΟΣ 2:27-28 Ο Ιησούς λέει ότι το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο, όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο (όταν οι μαθητές του είχαν επικριθεί για την αργία του Σαββάτου).
ΡΩΜΑΙΟΥΣ 14:5,ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 2:14-16 Ο Παύλος λέει ότι η εντολή για το Σάββατο ήταν προσωρινή, καθώς ο καθένας αποφασίζει για τον εαυτό του όσον αφορά την τήρησή του.

ΕΞΟΔΟΣ 20:12, ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 5:16, ΜΑΤΘΑΙΟΣ 15:4, 19:19, ΜΑΡΚΟΣ 7:10, 10:19, ΛΟΥΚΑΣ 18:20 "Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου" είναι μια από τις δέκα εντολές. Επιβεβαιώνεται από τον Ιησού.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 10:35-37, ΛΟΥΚΑΣ 12:51-53, 14:26 Ο Ιησούς λέει ότι έχει έρθει για να χωρίσει τις οικογένειες. Ότι οι εχθροί του ανθρώπου είναι οι δικοί του άνθρωποι. Ότι πρέπει να μισεί κανείς τον πατέρα, την μητέρα, την σύζυγο, τα παιδιά, τα αδέλφια, τις αδελφές, ακόμη και τη δική του ζωή για να είναι μαθητής του.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 23:9 Ο Ιησούς λέει να μην αποκαλείτε πατέρα σας κανέναν άνθρωπο πάνω στη γη.

ΕΞΟΔΟΣ 20:13, ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 5:17, ΜΑΡΚΟΣ 10:19, ΛΟΥΚΑΣ 18:20, ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13:9, ΙΑΚΩΒΟΥ 2:11 Ο Γιαχβέ απαγορεύει το φόνο.
ΓΕΝΕΣΙΣ 34:1-35:5 Ο Γιαχβέ καταδικάζει την κατεργαριά και το φόνο.
ΕΞΟΔΟΣ 32:27, ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 7:2, 13:15, 20:1-18 Ο Γιαχβέ διατάζει φόνους.
ΒΑΣΙΛΕΩΝ Β! 19:35 Ένας άγγελος του Γιαχβέ σφαγιάζει 185.000 άνδρες.

ΕΞΟΔΟΣ 20:14 Ο Γιαχβέ απαγορεύει τη μοιχεία.
ΩΣΗΕ 1:2 Ο Γιαχβέ παραγγέλλει στον Ωσηέ να "λάβει σύζυγο πορνείας."

ΕΞΟΔΟΣ 21:23-25, ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ 24:20, ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 19:21 Ζωή αντί ζωής, οφθαλμόν αντί οφθαλμού, κλπ.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 5:38-44, ΛΟΥΚΑΣ 6:27-29 Γυρίστε το άλλο μάγουλο. Αγαπάτε τους εχθρούς σας.

ΕΞΟΔΟΣ 23:7 Ο Γιαχβέ απαγορεύει τη σφαγή των αθώων.
ΑΡΙΘΜΟΙ 31:17-18, ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 7:2, ΙΗΣ. ΝΑΥΗ 6:21-27, 7:19-26, 8:22-25, 10:20, 40, 11:8-15, 20, 30-39, ΚΡΙΤΑΙ 11:30-39, 21:10-12, ΣΑΜΟΥΗΛ Α! 15:3 Ο Γιαχβέ διατάζει ή εγκρίνει την πλήρη εξόντωση ομάδων ανθρώπων περιλαμβανομένων αθώων γυναικών και παιδιών.

ΕΞΟΔΟΣ 34:6, ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 7:9-10, ΤΙΤΟΝ 1:2 Ο Γιαχβέ είναι πιστός και αληθινός. Δεν ψεύδεται.
ΑΡΙΘΜΟΙ 14:30 Ο Γιαχβέ αναιρεί την υπόσχεσή του.

ΕΞΟΔΟΣ 34:6, ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 7:9-10, ΤΙΤΟΝ 1:2. Ο Γιαχβέ είναι πιστός και αληθινός. Δεν ψεύδεται.
ΒΑΣΙΛΕΩΝ Α! 22:21-23 Ο Γιαχβέ προτρέπει ένα πνεύμα να εξαπατήσει.

ΕΞΟΔΟΣ 34:6, ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 7:9-10, ΤΙΤΟΝ 1:2 Ο Γιαχβέ είναι πιστός και αληθινός. Δεν ψεύδεται.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β! 2:11-12 Ο Γιαχβέ θα επιτρέψει να ενεργήσει σ' αυτούς η πλάνη, για να πιστέψουν σ' αυτό το ψέμα.

ΕΞΟΔΟΣ 34:6-7, ΙΗΣ. ΝΑΥΗ 24:19, ΧΡΟΝΙΚΩΝ Α! 16:34 Ο Γιαχβέ είναι πιστός, ιερός και καλός.
ΗΣΑΪΑΣ 45:6-7, ΘΡΗΝΟΙ 3:8, 3:6 ΑΜΩΣ Ο Γιαχβέ είναι υπεύθυνος για το κακό.

ΕΞΟΔΟΣ 34:6-7, ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9:27 Ο Γιαχβέ θυμάται την αμαρτία, ακόμη και όταν έχει συγχωρεθεί.
ΙΕΡΕΜΙΑΣ 31:34 Ο Γιαχβέ δεν θυμάμαι την αμαρτία όταν έχει συγχωρεθεί.

ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ 3:17 Ο ίδιος ο Γιαχβέ απαγορεύει να τρώτε αίμα ή λίπος.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 15:11, ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 2:20-22 Τον άνθρωπο δεν τον κάνει ακάθαρτο ό,τι μπαίνει στο στόμα του.

ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ 21:10 Ο αρχιερέας δεν πρέπει να σκίζει τα ρούχα του.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 26:65, ΜΑΡΚΟΣ14:63 Διέρρηξε τα ιμάτιά του ο αρχιερέας κατά τη διάρκεια της δίκης του Ιησού.

ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ 25:37, ΨΑΛΜΟΙ 15:1, 5 Είναι λάθος να δανείζουμε χρήματα με τόκο.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 25:27, ΛΟΥΚΑΣ 19:23-27 Είναι λάθος να δανείζουμε χρήματα χωρίς τόκο.

ΑΡΙΘΜΟΙ 11:33 Ο Γιαχβέ επιβάλλει την ασθένεια.
ΙΩΒ2:7 Ο Σατανάς επιβάλλει την ασθένεια.

ΑΡΙΘΜΟΙ 15:24-28 Οι θυσίες μπορούν, σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις, να εξαλείψουν την αμαρτία.
ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:11 Ποτέ δεν εξαλείφουν την αμαρτία.

ΑΡΙΘΜΟΙ 25:9 24.000 πέθαναν από την πανούκλα.
ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α! 10:8 23.000 πέθαναν από την πανούκλα.

ΑΡΙΘΜΟΙ 30:2 Ο Γιαχβέ επιβάλλει να κάνουμε όρκους.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 5:33-37 Ο Ιησούς απαγορεύει κάτι τέτοιο, λέγοντας ότι προέρχονται από το κακό (ή το διάβολο).

ΑΡΙΘΜΟΙ 33:38 Ο Ααρών πέθανε στο όρος Ωρ.
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 10:6 Ο Ααρών πέθανε στη Μωσεράθ.

ΑΡΙΘΜΟΙ 33:41-42 Μετά τον θάνατο του Ααρών, οι Ισραηλίτες πήγαν στη Σαλμωνά, στη Φουνών, στη Ωβώθ, στην Ιιέ-Ααβαρίμ, κλπ.
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 10:6-7 Από την Βηρώθ-Βενέ-Ιαακάν στη Μωσερώθ, στη Γουδγωθά, στην Ιοτβαθά.

ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 6:15, 9:7-8, 29:20, 32:21 Ο Γιαχβέ μερικές φορές θυμώνει.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 5:22 Ο θυμός είναι αμαρτία.

ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 7:9-10 Ο Γιαχβέ καταστρέφει τους εχθρούς του
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 5:39-44 Μην αντιστέκεστε στους εχθρούς σας. Αγαπάτε τους.

ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 18:20-22 Αν προφήτης λέει ...;. ο προφήτης αυτός πρέπει να θανατωθεί.
ΙΕΖΕΚΙΗΛ 14:9 Αν ένας προφήτης πλανηθεί ...; εγώ ο ίδιος θα τον έχω παραπλανήσει...θα τον αφανίσω.

ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 23:1 Ένας ευνουχισμένος δεν μπορεί να εισέλθει στη συναγωγή του Γιαχβέ.
ΗΣΑΪΑΣ 56:4-5 Ορισμένοι ευνούχοι θα λάβουν ειδικές ανταμοιβές.

ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 23:1 Ένας ευνουχισμένος δεν μπορεί να εισέλθει στη συναγωγή του Γιαχβέ.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 19:12 Οι άνδρες ενθαρρύνονται να ευνουχιστούν οι ίδιοι για χάρη της βασιλείας των ουρανών.

ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 24:1-5 Ένας άνδρας μπορεί να χωρίσει την γυναίκα του απλά γιατί δεν τον ευχαρίστησε και τόσο ο ίδιος και η σύζυγός του μπορούν να ξαναπαντρευτούν.
ΜΑΡΚΟΣ 10:2-12 Το διαζύγιο είναι λάθος, και να ξαναπαντρευτεί κανείς είναι σα να διαπράττει μοιχεία.

ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 24:16, ΒΑΣΙΛΕΩΝ Β!14:6, ΧΡΟΝΙΚΩΝ Β! 25:4, ΙΕΖΕΚΙΗΛ 18:20 Τα παιδιά δεν πρέπει να υποφέρουν για τις αμαρτίες των γονέων τους.
ΡΩΜΑΙΟΥΣ 5:12, 19, ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α! 15:22 Ο θάνατος θα περάσει σε όλους τους ανθρώπους λόγω της αμαρτίας του Αδάμ.

ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 30:11-20 Πρέπει να τηρούν το νόμο.
ΡΩΜΑΙΟΥΣ 3:20-23 Κανένας δεν μπορεί να δικαιωθεί με τα έργα που επιβάλλει ο νόμος.

ΙΗΣ. ΝΑΥΗ 11:20 Ο Γιαχβέ δεν δείχνει έλεος για κανένα.
ΛΟΥΚΑΣ 6:36, ΙΑΚΩΒΟΥ 5:11 Ο Γιαχβέ είναι σπλαχνικός.

ΚΡΙΤΑΙ 4:21 Ο Σίσερα κοιμόταν, όταν η Ιαήλ τον σκότωσε.
ΚΡΙΤΑΙ 5:25-27 Ο Σίσερα ήταν όρθιος.

ΙΗΣ. ΝΑΥΗ 10:38-40 Ο Ιησούς του Ναυή κυριεύει τη Δεβείρ.
ΚΡΙΤΑΙ 1:11-15 Ο Οθνιήλ κυριεύει τη Δεβείρ κι έτσι πήρε το χέρι της κόρης του Χάλεβ, Αχσά.

ΣΑΜΟΥΗΛ Α! 8:2-22 Ο Σαμουήλ ενημερώνει το Γιαχβέ ως προς το τι άκουσε από άλλους.
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 15:3, ΙΕΡΕΜΙΑΣ 16:17, 23:24-25, 4:13 Ο Γιαχβέ είναι παντού. Βλέπει και ακούει τα πάντα.

ΣΑΜΟΥΗΛ Α! 9:15-17 Ο Γιαχβέ λέει στο Σαμουήλ ότι ο Σαούλ έχει επιλεγεί να ηγηθεί των Ισραηλιτών και θα τους σώσει από τους Φιλισταίους.
ΣΑΜΟΥΗΛ Α! 15:35 Ο Γιαχβέ λυπάται που επέλεξε τον Σαούλ.
ΣΑΜΟΥΗΛ Α! 31:4-7 Ο Σαούλ αυτοκτονεί και οι Ισραηλίτες κατατροπώνονται από τους Φιλισταίους.

ΣΑΜΟΥΗΛ Α! 15:7-8, 20 Οι Αμαληκίτες καταστρέφονται εντελώς.
ΣΑΜΟΥΗΛ Α! 27:8-9 Οι Αμαληκίτες καταστρέφονται εντελώς. (πάλι ).
ΣΑΜΟΥΗΛ Α! 30:1, 17-18 Κάνουν επιδρομή στη Σικλάγ και ο Δαβίδ τους κατατρόπωσε (και πάλι ).

ΣΑΜΟΥΗΛ Α! 16:10-11, 17:12 Ο Ιεσσαί είχε επτά γιους συν τον Δαβίδ, οκτώ συνολικά.
ΧΡΟΝΙΚΩΝ Α! 2:13-15 Ο Ιεσσαί είχε επτά γιους συνολικά.

ΣΑΜΟΥΗΛ Α! 16:19-23 Ο Σαούλ γνώριζε καλά τον Δαβίδ πριν από την συνάντηση του τελευταίου με το Γολιάθ.
ΣΑΜΟΥΗΛ Α! 17:55-58 Ο Σαούλ δεν γνώριζε το Δαβίδ κατά το χρόνο της συνάντησής του με το Γολιάθ και έπρεπε να ρωτήσει σχετικά με την ταυτότητα του Δαβίδ.

ΣΑΜΟΥΗΛ Α! 17:50 Ο Δαβίδ σκότωσε το Γολιάθ με μια σφεντόνα.
ΣΑΜΟΥΗΛ Α! 17:51 Ο Δαβίδ σκότωσε το Γολιάθ (πάλι ), με ένα σπαθί.

ΣΑΜΟΥΗΛ Α! 17:50 Ο Δαβίδ σκότωσε το Γολιάθ.
ΣΑΜΟΥΗΛ Β! 21:19 Ο Ελχανάν σκότωσε το Γολιάθ.

ΣΑΜΟΥΗΛ Α! 21:1-6 Ο Αχιμέλεχ ήταν ιερέας όταν ο Δαβίδ έφαγε το ψωμί.
ΜΑΡΚΟΣ 2:26 Ο Αβιάθαρ ήταν ιερέας όταν ο Δαβίδ έφαγε το ψωμί..

ΣΑΜΟΥΗΛ Α! 28:6 Ο Σαούλ ρώτησε το Γιαχβέ, αλλά δεν πήρε καμία απάντηση.
ΧΡΟΝΙΚΩΝ Α! 10:13-14 Ο Σαούλ πέθανε επειδή δεν ρώτησε το Γιαχβέ.

ΣΑΜΟΥΗΛ Α! 31:4-6 Ο Σαούλ αυτοκτονεί πέφτοντας πάνω στο ξίφος του.
ΣΑΜΟΥΗΛ Β! 2:2-10 Ο Σαούλ, με αίτησή του, σκοτώνεται από έναν Αμαληκίτη.
ΣΑΜΟΥΗΛ Β! 21:12 Ο Σαούλ σκοτώθηκε από τους Φιλισταίους στα όρη Γελβουέ.
ΧΡΟΝΙΚΩΝ Α! 10:13-14 Ο Σαούλ σκοτώθηκε από το Γιαχβέ.

ΣΑΜΟΥΗΛ Β! 6:23 Η Μιχάλ σ' όλη της τη ζωή δεν γέννησε παιδί.
ΣΑΜΟΥΗΛ Β! 21:8 Η Μιχάλ είχε πέντε γιους.

ΣΑΜΟΥΗΛ Β! 24:1 Ο Γιαχβέ ενέπνευσε το Δαβίδ να κάνει απογραφή.
ΧΡΟΝΙΚΩΝ Α! 21:1 Ο Σατανάς ενέπνευσε το Δαβίδ να κάνει απογραφή.

ΣΑΜΟΥΗΛ Β! 24:9 Η απογραφή ήταν: Ισραήλ 800.000 και Ιούδας 500.000.
ΧΡΟΝΙΚΩΝ Α!21:5 Η απογραφή ήταν: Ισραήλ 1.100.000 και Ιούδας 470.000.

ΣΑΜΟΥΗΛ Β! 24:10-17 Ο Δαβίδ αμάρτησε κάνοντας την απογραφή.
ΒΑΣΙΛΕΩΝ Α! 15:5 Η μόνη αμαρτία του Δαβίδ ήταν στην περίπτωση του Ουρία του Χετταίου.

ΣΑΜΟΥΗΛ Β! 24:24 Ο Δαβίδ κατέβαλε 50 ασημένιους σίκλους για την αγορά ενός αλωνιού, κλπ.
ΧΡΟΝΙΚΩΝ Α! 21:22-25 Ο Δαβίδ κατέβαλε 600 χρυσούς σίκλους.

ΒΑΣΙΛΕΩΝ Α! 3:12 Ο Γιαχβέ έκανε τον Σολομώντα τον πιο σοφό άνθρωπο που έζησε ποτέ, ακόμα ....
ΒΑΣΙΛΕΩΝ Α! 11:1-13 Ο Σολομών αγάπησε πολλές ξένες γυναίκες (παρά τη ρητή απαγόρευση του Γιαχβέ), οι οποίες τον έστρεψαν σε άλλους θεούς (για το οποίο του άξιζε θάνατος).

ΒΑΣΙΛΕΩΝ Α! 3:12, 4:29, 10:23-24, ΧΡΟΝΙΚΩΝ Β! 9:22-23 Ο Γιαχβέ έκανε τον Σολομώντα τον πιο σοφό βασιλιά και τον πιο σοφό άνθρωπο που έζησε ποτέ. Ποτέ δεν υπήρξε ή θα υπάρξει άλλος σαν κι αυτόν.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 12:42, ΛΟΥΚΑΣ 11:31 Ο Ιησούς λέει: "... κι όμως υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος από το Σολομώντα."

ΒΑΣΙΛΕΩΝ Α! 5:6 Ο Σολομών είχε 40.000 άλογα.
ΧΡΟΝΙΚΩΝ Β! 9:25 Ο Σολομών είχε 4.000 άλογα.

ΒΑΣΙΛΕΩΝ Α! 5:30 Ο Σολομών είχε 3.300 επόπτες.
ΧΡΟΝΙΚΩΝ Β! 2:2 Είχε 3.600 επόπτες.

ΒΑΣΙΛΕΩΝΑ! 7:15-22 Οι δύο στύλοι ήταν 18 πήχεις υψηλοί.
ΧΡΟΝΙΚΩΝ Β! 3:15-17 Ήταν 35 πήχεις υψηλοί.

ΒΑΣΙΛΕΩΝ Α! 7:26 Η χωρητικότητα της λεκάνης του Σολομώντα ήταν 2.000 "βαθ" (1 βαθ = 40 λίτρα).
ΧΡΟΝΙΚΩΝ Β! 4:5 Η χωρητικότητα ήταν 3.000 "βαθ."

ΒΑΣΙΛΕΩΝ Α!8:12, ΧΡΟΝΙΚΩΝ Β! 6:1, ΨΑΛΜΟΙ 18:11 Ο Γιαχβέ κατοικεί στο βαθύ σκοτάδι.
ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α! 6:16 Ο Γιαχβέ κατοικεί σε απροσπέλαστο φως.

ΒΑΣΙΛΕΩΝ Α! 8:13, ΠΡΑΞΕΙΣ 7:47 Ο Σολομών, τον οποίον ο Θεός έκανε να είναι ο πιο σοφός άνθρωπος που έζησε ποτέ, κατασκεύασε έναν ναό ως κατοικία για το Γιαχβέ.
ΠΡΑΞΕΙΣ 7:48-49 Ο Γιαχβέ δεν κατοικεί σε ναούς χτισμένους από ανθρώπους.

ΒΑΣΙΛΕΩΝ Α! 9:28 420 τάλαντα χρυσάφι επεστράφησαν από την Οφείρ.
ΧΡΟΝΙΚΩΝ Β! 8:18. 450 τάλαντα χρυσάφι επεστράφησαν από την Οφείρ

ΒΑΣΙΛΕΩΝ Α! 15:14 Ο Ασά δεν κατήργησε τους ιερούς τόπους.
ΧΡΟΝΙΚΩΝ Β! 14:2-3 Ο Ασά κατήργησε τους ιερούς τόπους.

ΒΑΣΙΛΕΩΝ Α! 16:6-8 Ο Βασά πέθανε στο 26ο έτος της βασιλείας του βασιλιά Ασά.
ΧΡΟΝΙΚΩΝ Β! 16:1 Το 36ο έτος της βασιλείας του βασιλιά Ασά.

ΒΑΣΙΛΕΩΝ Α! 16:23 Ο Αμρί έγινε βασιλιάς το τριακοστό πρώτο έτος της βασιλείας του Ασά και βασίλεψε δώδεκα χρόνια.
ΒΑΣΙΛΕΩΝ Α! 16:28-29 Ο Αμρί πέθανε, και ο γιος του Αχαάβ έγινε βασιλιάς το τριακοστό όγδοο έτος της βασιλείας του. (Σημείωση: Τριάντα ένα μέχρι τριάντα οκτώ ισοδυναμεί με βασιλεία επτά ή οκτώ ετών.)

ΒΑΣΙΛΕΩΝ Α!22:23, ΧΡΟΝΙΚΩΝ Β! 18:22, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β! 2:11 Ο ίδιος ο Γιαχβέ αφήνει ένα πνεύμα να εμπνέει με ψέματα τους προφήτες.
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 12:22 Ο Γιαχβέ απεχθάνεται τους ψεύτες μα του είν' ευχάριστοι αυτοί που ζουν με την αλήθεια.

ΒΑΣΙΛΕΩΝ Α! 22:42-43 Ο Ιωσοφάτ δεν κατάργησε τους ιερούς τόπους.
ΧΡΟΝΙΚΩΝ Β! 17:5-6 Ο Ιωσοφάτ εξαφάνισε τους ιερούς τόπους..

ΒΑΣΙΛΕΩΝ Β! 2:11 Ο Ηλίας ανέβηκε στον ουρανό.
ΙΩΑΝΝΟΥ 3:13 Μόνο ο Υιός του ανθρώπου (ο Ιησούς) ανέβηκε στον ουρανό.
ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β! 12:2-4 Ένας ανώνυμος άντρας, που ήταν γνωστός του Παύλου, ανέβηκε στον ουρανό και επέστρεψε.
ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:5 Ο Ενώχ μεταφέρθηκε στον ουρανό.

ΒΑΣΙΛΕΩΝ Β! 4:32-37 Ένα νεκρό παιδί αναστήθηκε (πολύ πριν από την εποχή του Ιησού).
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 9:18-25, ΙΩΑΝΝΟΥ 11:38-44 Δύο νεκροί ανασταίνονται (από τον ίδιο τον Ιησού).
ΠΡΑΞΕΙΣ 26:23 Ο Ιησούς ήταν ο πρώτος που αναστήθηκε από τους νεκρούς.

ΒΑΣΙΛΕΩΝ Β! 8:25-26 Ο Οχοζίας ήταν 22 ετών όταν άρχισε τη βασιλεία του.
ΧΡΟΝΙΚΩΝ Β! 22:1 Ήταν 42 ετών όταν άρχισε την βασιλεία του.

ΒΑΣΙΛΕΩΝ Β! 9:27 Ο Ιηού χτύπησε τον Οχοζία κοντά στην Ιβλεάμ. Ο Οχοζίας κατέφυγε στην πεδιάδα της Μεγιδδώ και πέθανε εκεί.
ΧΡΟΝΙΚΩΝ Β! 22:9 Ο Οχοζίας βρέθηκε να κρύβεται στη Σαμάρεια, τον έφεραν στον Ιηού, και τον σκότωσαν.

ΒΑΣΙΛΕΩΝ Β!16:5 Ο βασιλιάς της Συρίας Ρεσίν και ο γιος του βασιλιά του Ισραήλ Φεκάχ, δεν νίκησαν τον Άχαζ.
ΧΡΟΝΙΚΩΝ Β! 28:5-6 Νίκησαν τον Άχαζ.

ΒΑΣΙΛΕΩΝ Β! 24:8 Ο Ιωαχίν ήταν δεκαοκτώ ετών όταν έγινε βασιλιάς.
ΧΡΟΝΙΚΩΝ Β! 36:9 Ήταν οκτώ ετών.
(Σημείωση: Η διαφορά αυτή έχει "διορθωθεί" σε ορισμένες εκδόσεις.)

ΒΑΣΙΛΕΩΝ Β! 24:8 Ο Ιωαχίν βασίλεψε τρεις μήνες.
ΧΡΟΝΙΚΩΝ Β! 36:9 Ο Ιωαχίν βασίλεψε τρεις μήνες και δέκα ημέρες.

ΒΑΣΙΛΕΩΝ Β! 24:17 Τον διαδέχθηκε ο Σεδεκίας ένας θείος του.
ΧΡΟΝΙΚΩΝ Β! 36:10 Τον διαδέχθηκε ο Σεδεκίας ο αδελφός του.
(Σημείωση: Η διαφορά αυτή έχει "διορθωθεί" σε ορισμένες εκδόσεις.)

ΧΡΟΝΙΚΩΝ Β! 3:19 Ο Πεδαϊα ήταν ο πατέρας του Ζοροβάβελ.
ΕΣΔΡΑΣ Β! 3:2 Ο Σαλαθιήλ ήταν ο πατέρας του Ζοροβάβελ.

ΧΡΟΝΙΚΩΝ Β! 19:7, ΠΡΑΞΕΙΣ 10:34, ΡΩΜΑΙΟΥΣ 2:11 Δεν υπάρχει αδικία ή μεροληψία με το Θεό.
ΡΩΜΑΙΟΥΣ 9:15-18 Ο Γιαχβέ δείχνει έλεος και ευσπλαχνία σ' όποιον θέλει.

ΕΣΔΡΑ 2:3-64 Δίνει ως σύνολο 42.360 για τις συγγένειες ενώ το πραγματικό άθροισμα των αριθμών είναι περίπου 30.000.)

ΨΑΛΜΟΙ 10:1 Ο Γιαχβέ απουσιάζει σε ώρα ανάγκης. Είναι "μακριά".
ΨΑΛΜΟΙ 145:18 Ο Γιαχβέ είναι κοντά σε όλους που τον καλούνε.

ΨΑΛΜΟΙ 22:1-2 Ο Γιαχβέ μερικές φορές δεν απαντάει.
ΨΑΛΜΟΙ 46:1 Ο Γιαχβέ είναι καταφύγιο, στάθηκε στις ανάγκες μας βοήθεια σπουδαία.

ΨΑΛΜΟΙ 30:5, ΙΕΡΕΜΙΑΣ3:12, ΜΙΧΑΙΑΣ 7:18 Η οργή του Γιαχβέ δεν διαρκεί για πάντα.
ΙΕΡΕΜΙΑΣ17:4, ΜΑΤΘΑΙΟΣ 25:46 Διαρκεί για πάντα. (Έχει προβλέψει για αιώνια τιμωρία.)

ΨΑΛΜΟΙ 58:10-11 Ο δίκαιος θα χαίρεται όταν βλέπει εκδίκηση.
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 24:16-18 Μην χαίρεσαι στην πτώση του εχθρού σου.

ΨΑΛΜΟΙ 78:69, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ 1:4, 3:14 Η γη θα μείνει για πάντα.
ΨΑΛΜΟΙ 102:25-26, ΜΑΤΘΑΙΟΣ 24:35, ΜΑΡΚΟΣ 13:31, ΛΟΥΚΑΣ 21:33, ΕΒΡΑΙΟΥΣ 1:10-11, ΠΕΤΡΟΥ Β! 3:10 Η γη κάποια μέρα θα καταστραφεί.

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 3:13, 4:7, 19:8, JA 1:5 Ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που βρίσκει σοφία. Λάβετε σοφία.
ΛΟΥΚΑΣ 2:40, 52 Ο Ιησούς ήταν γεμάτος με σοφία και βρήκε χάρη στο Γιαχβέ.
ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α! 1:19-25, 3:18-20 Η σοφία είναι ανοησία.

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 12:2, ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:28 Ένας καλός άνθρωπος αποκτά χάρη από το Γιαχβέ.
ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β! 3:12, ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12:6 Ο θεοσεβής θα διωχθεί.

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 14:8 Η σοφία του φρόνιμου συνετό είναι να ξέρει τι κάνει.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 6:25-34 Μη σκέπτεστε για το αύριο. Ο Γιαχβέ θα σας φροντίσει.

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 14:15-18 Ο απλοϊκός πιστεύει τα κάθε λόγο, μα ο φρόνιμος προσέχει πως συμπεριφέρεται.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 18:3, ΛΟΥΚΑΣ 18:17 Αν δεν γίνετε σαν τα μικρά παιδιά δεν θα μπείτε στη βασιλεία του Γιαχβέ.
ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α! 1:20, 27 ο Γιαχβέ απέδειξε πως η σοφία αυτού του κόσμου είναι μωρία.
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 16:4 Ο Γιαχβέ όλα τα έφτιαξε για του " ολέθρου την ημέρα."
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 11:25, ΜΑΡΚΟΣ 4:11-12 Ο Γιαχβέ και ο Ιησούς κρύβουν ορισμένα πράγματα από κάποιους ανθρώπους.
ΙΩΑΝΝΗΣ 6:65 Κανείς δεν μπορεί να έρθει στον Ιησού εάν δεν του έχει χορηγηθεί η δύναμη από το Γιαχβέ.
ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:28-30 Μερικοί είναι προορισμένοι να κληθούν από το Γιαχβέ, να πιστεύουν στον Ιησού, και να λυτρωθούν.
ΡΩΜΑΙΟΥΣ 9:15-18 Ο Γιαχβέ θα δείξει έλεος σε όποιον θέλει.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β! 2:11-12 Ο Γιαχβέ εξαπατά τους ανθρώπους, έτσι ώστε να είναι σε θέση να τους καταδικάσει.
ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α! 2:3-4, ΠΕΤΡΟΥ Β! 3:9 (κι όμως) ο Γιαχβέ θέλει όλοι να σωθούν.

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 8:13, 16:6 Με το φόβο του Γιαχβέ, φεύγει κανείς από το κακό.
ΙΩΑΝΝΟΥ Α! 4:18 Δεν υπάρχει φόβος στην αγάπη. Η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο.

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 26:4 Αν απαντήσεις σε μια ανόητη ερώτηση, γίνεσαι βλάκας.
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 26:5 Δώσε ανόητη απάντηση, για να καταλάβει ότι δεν είναι σοφός.

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 30:5 Κάθε λόγος του Γιαχβέ δοκιμασμένος.
ΙΕΡΕΜΙΑΣ 8:8 Οι νόμοι έχουν νοθευτεί απ΄ τους ερμηνευτές τους..
ΙΕΡΕΜΙΑΣ 20:7, 14:9 EZ, 2TH 2:11-12 Ο Γιαχβέ δελεάζει και παραπλανά τους ανθρώπους.

ΗΣΑΙΑΣ 3:13 Ο Γιαχβέ θα σηκωθεί για να δικάσει.
ΙΩΗΛ 4:12 Ο Γιαχβέ θα καθήσει για να κρίνει.

ΗΣΑΙΑΣ 44:24 Ο Γιαχβέ δημιούργησε τον ουρανό και τη γη μόνος του.
ΙΩΑΝΝΗΣ 1:1-3 Ο Ιησούς έλαβε μέρος στη δημιουργία του.

ΙΕΡΕΜΙΑΣ 12:13 Σιτάρι έσπειραν μα θέρισαν αγκάθια..
ΜΙΧΑΙΑΣ 6:15 Θα σπέρνετε αλλά δεν θα θερίζετε.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 25:26, ΛΟΥΚΑΣ 19:22 Κάποιοι θα θερίσουν αυτά που δεν έσπειραν.
ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β! 9:6, ΓΑΛΑΤΑΣ 6:7 Ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό θα θερίσει.

ΙΕΡΕΜΙΑΣ 32:18 Ο Γιαχβέ δείχνει αγάπη σε χιλιάδες, αλλά τιμωρεί για τις αμαρτίες των πατέρων τους αυτούς και τα παιδιά τους.
ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β! 13:11, 14, ΙΩΑΝΝΟΥ Α! 4:8, 16 Ο Γιαχβέ είναι ο Γιαχβέ της αγάπης.

ΙΕΡΕΜΙΑΣ 34:4-5 Ο Ζεδεκίας θα πέθαινε εν ειρήνη.
ΙΕΡΕΜΙΑΣ 52:10-11 Αντίθετα, οι γιοι του Ζεδεκία σκοτώθηκαν μπροστά στα μάτια του, έβγαλαν τα μάτια του, τον έδεσαν με αλυσίδες, και τον έβαλε στη φυλακή μέχρι που πέθανε.

ΙΕΖΕΚΙΗΛ 20:25-26 Οι νόμοι δεν ήταν καλοί. Η θυσία των παιδιών είχε σαν σκοπό την τιμωρία του λαού έτσι ώστε να γνωρίζουμε ότι ο Γιαχβέ είναι ο Κύριος.
ΡΩΜΑΙΟΥΣ 7:12, ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α!1:8 Ο νόμος είναι καλός.

ΙΕΖΕΚΙΗΛ 26:15-21 Ο Γιαχβέ λέει ότι η Τύρος θα καταστραφεί και δεν πρόκειται ποτέ να ξαναβρεθεί.
(Ο Ναβουχοδονόσορ απέτυχε να καταλάβει ή να καταστρέψει την Τύρο. Απ' ότι γνωρίζουμε η πόλη εξακολουθεί να υπάρχει)

ΔΑΝΙΗΛ 5:1 (Δίνει τον τίτλο του "βασιλιά" στον Βαλτάσαρ αν και ήταν στην πραγματικότητα "αντιβασιλέας.")

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 1:6-7 Η γενεαλογία του Ιησού τοποθετείται μέσω του Δαβίδ του γιου του Σολομώντα.
ΛΟΥΚΑΣ 3:23-31 Τοποθετείται μέσω του γιου του Δαβίδ, του Νάθαν.
(Σημείωση: Κάποιοι απολογητές ισχυρίζονται ότι ο Λουκάς τοποθετεί την γενεαλογία μέσω της Μαρίας. Ότι αυτό είναι αναληθές είναι προφανές από το συγκεκριμένο κείμενο, δεδομένου ότι και ο Λουκάς και ο Ματθαίος σαφώς αναφέρουν ότι ο Ιωσήφ ήταν πατέρας του Ιησού.)

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 1:16 Ο Ιακώβ ήταν ο πατέρας του Ιωσήφ.
ΛΟΥΚΑΣ 3:23 Ο Ηλί ήταν ο πατέρας του Ιωσήφ.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ1:17 Υπήρχαν είκοσι οκτώ γενιές από τον Δαβίδ στον Ιησού.
ΛΟΥΚΑΣ 3:23-38 Υπήρχαν σαράντα τρεις γενιές.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 1:20 Ο άγγελος μίλησε στον Ιωσήφ.
ΛΟΥΚΑΣ 1:28 Ο άγγελος μίλησε στην Μαρία.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 1:23 Θα ονομάζεται Εμμανουήλ.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 1:25 Αντίθετα, πήρε το όνομα Ιησούς.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 2:13-16 Μετά τη γέννηση του Ιησού, ο Ιωσήφ και η Μαρία πηγαίνουν στην Αίγυπτο, (όπου θα παραμείνουν μέχρι μετά τον θάνατο του Ηρώδη), προκειμένου να αποφύγουν τη δολοφονία τους πρωτότοκου γιου τους από τον Ηρώδη. Ο Ηρώδης σφαγιάζει όλα τα αρσενικά νήπια δύο ετών και κάτω. (Σημείωση: Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ο ξάδερφος του Ιησού, αν και κάτω των δύο ετών κατά κάποιο τρόπο γλιτώνει χωρίς να πάει στην Αίγυπτο.)
ΛΟΥΚΑΣ 2:22-40 Μετά τη γέννηση του Ιησού, ο Ιωσήφ και η Μαρία παραμένουν στην περιοχή της Ιερουσαλήμ για την αφιέρωση στο Γιαχβέ (περίπου σαράντα ημέρες) και στη συνέχεια επιστρέφουν στη Ναζαρέτ ΧΩΡΙΣ ποτέ να πηγαίνουν στην Αίγυπτο. Δεν υπάρχει η σφαγή των νηπίων.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 2:23 "Και πήγε και εγκαταστάθηκε σε μια πόλη που λεγόταν Ναζαρέτ. Έτσι εκπληρώθηκε η προφητεία: "Θα ονομάζεται Ναζωραίος". (Η προφητεία δεν υπάρχει στη Π.Δ. και ενώ ο Ιησούς αναφέρεται συχνά ως "Ιησούς της Ναζαρέτ", σπάνια αναφέρεται ως "Ιησούς ο Ναζωραίος».)

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 3:11-14, ΙΩΑΝΝΗΣ 1:31-34 Ο Ιωάννης αντιλαμβάνεται την πραγματική ταυτότητα του Ιησού (ως Μεσσία), είτε πριν την πραγματική βάπτιση, ή από το βάπτισμα και μετά. Ο πραγματικός σκοπός του βαπτίσματος του Ιωάννη ήταν να αποκαλύψει τον Ιησού στο Ισραήλ.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 11:2-3 Μετά το βάπτισμα, ο Ιωάννης στέλνει δύο μαθητές να ρωτήσουν αν ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 3:12, 13:42 Η κόλαση είναι ένας κλίβανος φωτιάς (και κατά συνέπεια πρέπει να είναι φως).
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 8:12, 22:13, 25:30 Η κόλαση είναι ένα "εξωτερικό σκοτάδι" (και κατά συνέπεια σκότος).

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 3:16, 1:10 ΜΑΡΚΟΣ Ο Ιησούς είδε το Πνεύμα που κατέβαινε.
ΙΩΑΝΝΗΣ 1:32 Ήταν ο Ιωάννης που είδε το Πνεύμα που κατέβαινε.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 3:17 Ακούστηκε μια φωνή: "Αυτός είναι η ο αγαπημένος μου γιος."
ΜΑΡΚΟΣ 1:11, 3:22 ΛΟΥΚΑΣ Η φωνή απευθύνεται στον Ιησού: "Είσαι ο αγαπημένος μου Υιός ...."

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 4:1-11,ΜΑΡΚΟΣ 1:12-13 Αμέσως μετά το Βάπτισμα, ο Ιησούς περνάει σαράντα ημέρες στην έρημο για να αντιμετωπίσει τον πειρασμό του διαβόλου.
ΙΩΑΝΝΗΣ 2:1-11 Τρεις ημέρες μετά το βάπτισμα, ο Ιησούς ήταν στο γάμο στην Κανά.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 4:5-8 Ο σατανάς έστησε τον Ιησού στο πιο ψηλό μέρος του ναού, μετά τον οδήγησε σ' ένα ψηλό βουνό.
ΛΟΥΚΑΣ 4:5-9 Πρώτα σ' ένα ψηλό βουνό, στη συνέχεια, στο πιο ψηλό μέρος του ναού.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 4:18-20, ΜΑΡΚΟΣ 1:16-18 (Μια ιστορία για την επιλογή του Πέτρου ως μαθητή.)
ΛΟΥΚΑΣ 5:2-11 (Μια άλλη ιστορία.)
ΙΩΑΝΝΗΣ 1:35-42 (ακόμα μια άλλη ιστορία.)

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 5:1 - 7:29 Ο Ιησούς εκφωνεί ένα κήρυγμα, πάνω στο βουνό.
ΛΟΥΚΑΣ 6:17-49 Ο Ιησούς εκφωνεί ένα κήρυγμα στην πεδιάδα. (Σημείωση: Δεν αναφέρονται τέτοια κηρύγματα είτε στον ΜΑΡΚΟ ή τον ΙΩΑΝΝΗ και στον Παύλο φαίνονται εντελώς άγνωστα τα κηρύγματα είτε στο βουνό ή στην πεδιάδα.)

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 5:16 Τα καλά έργα θα πρέπει να φαίνονται.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 6:1-4, Θα πρέπει να κρατούνται μυστικά.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 5:17-19, ΛΟΥΚΑΣ 16:17 Ο Ιησούς τονίζει τη μονιμότητα του νόμου.
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ 10:8 - 11:47, ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 14:3-21 Ο νόμος διακρίνει μεταξύ καθαρών και ακάθαρτων τροφίμων.
ΜΑΡΚΟΣ 7:14-15, ΜΑΡΚΟΣ 7:18-19 Ο Ιησούς λέει ότι δεν υπάρχει τέτοια διάκριση.
ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α!4:1-4 Όλα είναι καθαρά τρόφιμα σύμφωνα με τον Παύλο.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 5:17-19, ΛΟΥΚΑΣ 16:17 Ο Ιησούς δεν έρχεται για να καταργήσει το νόμο.
ΕΦΕΣΙΟΥΣ 2:13-15, ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7:18-19 Ο Ιησούς κατήργησε το νόμο.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 5:22 Όποιος πει ηλίθιο τον αδελφό του πρέπει να καταδικαστεί στη φωτιά της κόλασης.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 7:26 Ο Ιησούς λέει ότι όποιος ακούει τα λόγια του και δεν κάνει αυτά είναι ηλίθιος. (Σημείωση: Η απόδοση που έκαναν στην δημοτική τώρα λέει, "άμυαλο άνθρωπο." Το ΜΑΤΘΑΙΟΣ 7:26 είναι μια ανέντιμη προσπάθεια να μετριάσουν την προφανή αντίφαση εδώ, διότι στην καθαρεύουσα χρησιμοποιούν την λέξη "μωρός."
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 5:22 ...;δηλαδή " ανόητο."
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 23:17-19 Ο Ιησούς δύο φορές αποκαλεί τους Φαρισαίους τυφλούς και ηλίθιους.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 25:2, 3, 8 Ο Ιησούς ονομάζει τις παρθένες που δεν πήραν το λάδι ηλίθιες. (Σημείωση: Και πάλι, αυτό είναι η ίδια λέξη που αποδίδεται ως "ηλίθιος" στο ΜΑΤΘΑΙΟΣ 5:22 και ΜΑΤΘΑΙΟΣ 23:17-19.)
ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΘΣ Α! 1:23, 3:18, 4:10 Ο Παύλος χρησιμοποιεί τη λέξη ηλίθιος σε σχέση με τους χριστιανούς. (Σημείωση: Και πάλι, αυτή είναι η ίδια λέξη "μωρός" στο ΜΑΤΘΑΙΟΣ 5:22 και ΜΑΤΘΑΙΟΣ 23:17-19.)

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 5:22 Ο θυμός από μόνος του είναι αμαρτία.
ΕΦΕΣΙΟΥΣ 4:26 Ο θυμός δεν είναι αναγκαστικά αμαρτία.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 5:22 Ο θυμός από μόνος του είναι αμαρτία.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 11:22-24, ΛΟΥΚΑΣ 10:13-15 Ο Ιησούς καταριέται τους κατοίκους πολλών πόλεων, οι οποίοι δεν είχαν επαρκώς αρκετά εντυπωσιαστεί με τα θαύματά του.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 21:19, ΜΑΡΚΟΣ 11:12-14 Ο Ιησούς καταριέται μια συκιά επειδή δεν έδινε καρπούς εκτός εποχής.
ΜΑΡΚΟΣ 3:5 Ο Ιησούς έριξε σ' όλους μια ματιά με οργή.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 5:32 Το διαζύγιο, εκτός από λόγους ς πορνείας, είναι λάθος.
ΜΑΡΚΟΣ 10:11-12 Το διαζύγιο για οποιοδήποτε λόγο είναι λάθος.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 5:39, ΜΑΤΘΑΙΟΣ 5:44 Ο Ιησούς λέει: «Μην αντιστέκεστε στον κακό άνθρωπο. Αγάπα τους εχθρούς σου."
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 6:15, 12:34, 16:3, 22:18, 23:13-15, 17, 19, 27, 29, 33, ΜΑΡΚΟΣ 7:6, ΛΟΥΚΑΣ 11:40, 44, 12:56. Ο Ιησούς επανειλημμένα επιτίθεται κατά των αντιπάλων του.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 5:39, ΜΑΤΘΑΙΟΣ 5:44 44 Ο Ιησούς λέει: «Μην αντιστέκεστε στον κακό άνθρωπο. Αγάπα τους εχθρούς σου."
ΛΟΥΚΑΣ 19:27 Όσο για τους εχθρούς μου ...;φέρτε τους εδώ και σφάξτε τους μπροστά μου.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 5:39, ΜΑΤΘΑΙΟΣ 5:44 44 Ο Ιησούς λέει: «Μην αντιστέκεστε στον κακό άνθρωπο. Αγάπα τους εχθρούς σου."
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 5:43-44, ΜΑΤΘΑΙΟΣ 22:39 Αγάπα τους εχθρούς σου. Αγάπα το γείτονά σου, όπως τον εαυτόν σου.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 10:5 Μη μπείτε σε πόλη που κατοικούν ειδωλολάτρες

ΜΑΤΘΑΙΟΣ5:45, 7:21 Ο Γιαχβέ κατοικεί στον ουρανό.
ΜΑΡΚΟΣ13:32 Οι άγγελοι κατοικούν στον ουρανό.
ΠΡΑΞΕΙΣ 7:55, ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12:2 Ο Ιησούς είναι στη δεξιά πλευρά του Γιαχβέ, στον ουρανό.
ΠΕΤΡΟΥ Α!1:3-4 Οι πιστοί θα κληρονομήσουν αιώνια ζωή στον παράδεισο.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 24:35, ΜΑΡΚΟΣ 13:31, ΛΟΥΚΑΣ 21:33 Ο ουρανός θα πάψει να υπάρχει.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 6:13 Ο Γιαχβέ μπορεί να μας οδηγήσει σε πειρασμό και είναι καλύτερα να αποφεύγεται.
ΙΑΚΩΒΟΥ 1:2-3 Ο πειρασμός είναι χαρά.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 6:13 Η Κυριακή προσευχή σημαίνει ότι ο Γιαχβέ μπορεί να μας οδηγήσει σε πειρασμό.
ΙΑΚΩΒΟΥ 1:13 Ο Γιαχβέ δεν βάζει σε πειρασμό κανέναν.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 6:25-34, ΛΟΥΚΑΣ 12:22-31 Μη μεριμνάτε για το αύριο. Ο Γιαχβέ θα σας φροντίσει.
ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α! 5:8 Όποιος δεν φροντίζει την οικογένειά του είναι χειρότερος από άπιστος. (Σημείωση: Όταν μεριμνά κάποιος για την οικογένειά του σίγουρα συνεπάγεται ότι σκέπτεται για το αύριο.)

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 7:1-2 Μη κρίνετε.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 7:15-20 Οδηγίες για να κρίνουμε έναν ψευδή προφήτη.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 7:7-8, ΛΟΥΚΑΣ 11:9-10 Ζητάτε και θα σας δοθεί. Ψάχνετε και θα βρείτε.
ΛΟΥΚΑΣ 13:24 Πολλοί θα προσπαθήσουν να εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών, αλλά δεν θα μπορέσουν.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 7:21 Δεν θα σωθεί όποιος καλεί το όνομα του Κυρίου.
ΠΡΑΞΕΙΣ 2:21, ΡΩΜΑΙΟΥΣ 10:13 Όποιος καλεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί.
ΠΡΑΞΕΙΣ 2:39 Θα σωθούν όσοι προσκαλέσει ο Γιαχβέ.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 7:21, ΛΟΥΚΑΣ 10:36-37, ΡΩΜΑΙΟΥΣ 2:6, 13, ΙΑΚΩΒΟΥ 2:24 Στη βασιλεία του ουρανού θα μπει όποιος κάνει έργα, όχι με την πίστη.
ΙΩΑΝΝΟΥ 3:16, ΡΩΜΑΙΟΥΣ 3:20-26, ΕΦΕΣΙΟΥΣ 2:8-9, ΓΑΛΑΤΑΣ 2:16 Θα μπει όποιος πιστεύει, όχι με έργα.